Luftledning mellan Sjöberg och Enebyberg tas ned

2015-11-16 13:36

Under vecka 47 kommer Vattenfall Eldistribution att påbörja nedmonteringen av två stycken 70 kV-ledningar mellan Sjöberg i Sollentuna kommun och Enebyberg i Danderyds kommun.

Ledningen, som består av trästolpar, kommer att monteras ned och därefter kommer marken att återställas i ursprungligt skick.

Nedmonteringen pågår fram till julhelgen och kommer att utföras i två steg. I första steget lyfts ledningen ned och därefter tas trästolparna bort.

Under rivningstiden kommer arbetsmaskiner att befinna sig i ledningsområdet och vi ber allmänheten respektera de avspärrningar som sätts upp i samband med arbetet.

Resterande del av ledningen, som består av stålstolpar, kommer att monteras ned när kabelförbindelsen mellan Sjöberg-Edsberg kan byggas. Tidpunkten för detta är beroende av när Vattenfall kan få ledningsrätt på begärd sträckning.

Utförande entreprenör: Vattenfall Services Nordic AB, Per Hammarbäck, tfn 010-473 04 42. Beställare ledningsägare: Vattenfall Eldistribution AB, Sven Kullander, tfn 010-473 04 92, e-post

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Luftledning mellan Sjöberg och Enebyberg tas ned

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.