Nöjda medborgare

2015-06-09 15:38

Danderydsborna ger Danderyds kommun högst helhetsbetyg bland de 133 kommuner som deltagit i SCB:s medborgarundersökning.

Invånarna är mycket nöjda med Danderyd som en plats att bo och leva på samt nöjda både med kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen. 82 procent av deltagarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

SCB:s slutsatser

SCB ser i sin analys av enkätsvaren en utvecklingspotential för områdena fritidsmöjligheter, bostäder och trygghet, miljöarbete, renhållning och sophämtning, gator och vägar, äldreomsorg, kultur, samt påverkan och förtroende.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan den 16 mars och 11 maj 2015. Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades. Av dessa besvarade 51 % enkäten.

SCB medborgarundersökning 2015

SCB medborgarundersökning 2015 bilaga

Läs mer om Danderyds kvalitetsarbete

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nöjda medborgare

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.