Nya grepp i Danderyd för bättre återvinning

2015-10-22 13:28

För att vid återvinningsstationerna skapa en så bra miljö som möjligt för alla parter genomför nu FTI ett antal uppsökande informationsinsatser.

Sedan några månader tillbaka har Danderyds kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för landets alla återvinningsstationer, tagit emot synpunkter från besökare som blivit erbjudna källsorteringstjänster vid vissa av kommunens återvinningsstationer. En del ser positivt på denna hjälp medan andra känner sig otrygga i situationen. För att skapa en så bra miljö som möjligt för alla parter genomför nu FTI ett antal uppsökande informationsinsatser.

Sorteringshjälpen som erbjuds vid en del av kommunens återvinningsstationer är initiativ av privatpersoner. De är alltså inte där på uppdrag av kommunen eller FTI. Viktigt att poängtera är att vare sig kommunen eller FTI har rätt att avhysa någon som uppehåller sig på detta sätt på en offentlig plats. Båda parter finner det dock beklagligt att en del känner sig otrygga vid besök på återvinningsstationerna.

För att arbeta med frågan genomför FTI, med start under hösten, en riktad informationsinsats till de privatpersoner som erbjuder källsorteringstjänster vid återvinningsstationerna. Förhoppningen är att informationsinsatsen tydliggör stationernas syfte och roll i återvinningsarbetet och ger ökad förståelse för vad besökarna på återvinningsstationerna kan uppleva som otryggt. Syftet är att alla ska känna att det är tryggt och bra att besöka återvinningsstationerna.

Hjälp miljön, underlätta återvinningen och ge boende och besökare en trevlig miljö att vistas igenom att:

•                          Se till att förpackningarna är tömda

•                          Lägg förpackningar och tidningar i rätt behållare

•                          Undvik störande ljud (glaskross) före 8:00 och efter 22:00

•                          Lämna inget avfall utanför behållarna utan kontakta då FTI

 

FTI når du på telefon  0200-88 03 11 eller på www.ftiab.se  

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nya grepp i Danderyd för bättre återvinning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.