Så kan du hjälpa till med flyktingmottagande i Danderyd

2015-09-07 16:45

De senaste dagarna har många danderydsbor hört av sig till socialkontoret med anledning av flyktingsituationen ute i världen. Vi som arbetar med flyktingfrågor uppskattar det stora engagemanget som danderydsborna visar och vill gärna föra en dialog med er som hör av sig. Just nu kommer många ensamkommande flyktingbarn och vi välkomnar fler som hör av sig om att ställa upp som familjehem till barnen. Det är i dagsläget svårt att hitta hem och boenden för dem alla.

Ensamkommande flyktingbarn

Danderyds kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att erbjuda minst 19 platser för asylsökande barn och 12 platser för barn som har fått uppehållstillstånd. Just nu har vi mer än 30 asylsökande barn och tonåringar. Danderyd har sedan länge byggt upp sitt mottagande för flyktingbarn med familjehemsvård. Migrationsverket har därför överfört många yngre barn, flickor och syskonskaror, barn som inte skulle må bra av gruppboende eller institutioner till oss. Vi har valt att placera dem i goda hem runt om i länet eller till och med utanför länet. Just nu är det flera familjer som hör av sig och vi försöker ta kontakt med dem så fort vi kan. Vi vill gärna hitta egna familjehem inom Danderyds kommun.

Läs om vad det innebär att erbjuda ditt hem till ett ensamkommande flyktingbarn

Nyanlända flyktingar

Danderyd har också en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 48 personer som är nyanlända flyktingar, det är vuxna med eller utan barn och de kommer från Migrationsverkets förläggningar och har fått uppehållstillstånd. Den stora utmaningen för kommunen är att hitta bostäder. I dessa familjer finns det barn som behöver skola och fritidssysselsättning. Det är viktigt att försöka bjuda in familjerna i lokalsamhället och där behöver alla hjälpa till.

Informationsmöte om hur du som danderydsbo kan hjälpa

Socialkontoret planerar att bjuda in till ett möte för er som vill hjälpa till tillsammans med frivilligorganisationer och kyrkan. Vi tror att det är viktigt att mötas och se vad vi kan göra tillsammans. Datum är just nu inte bestämt men kommer att informeras om på denna sida.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Så kan du hjälpa till med flyktingmottagande i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.