Vad tycker du om Danderyds kommun?

2015-04-28 13:09

Just nu genomför Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning i Danderyds kommun och 1200 danderydsbor har valts ut att delta. Är du en av de utvalda ta dig tid att svara på frågorna! Din åsikt behövs.

Ju fler personer som svarar desto mer pålitligt blir resultaten och ju bättre underlag får kommunen för att göra Danderyd bättre.

I enkäten får du berätta hur du ser på Danderyd som en plats att bo och leva på, hur du upplever ditt inflytande som invånare i kommunen är samt hur nöjd du är med kommunens verksamheter. Du har också möjlighet att komplettera dina svar i löpande text så att du fritt kan uttrycka din åsikt. 

Mer om SCB:s medborgarundersökning (SCB:s hemsida)

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Vad tycker du om Danderyds kommun?

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.