Vattenfall river gammal kraftledning i Rinkebyskogen

2017-02-01 10:15

Under vecka 6 kommer Vattenfall att påbörja rivningen av en gammal kraftledning i Rinkebyskogen. Detta innebär att transporter i och till ledningsgatan kommer kommer att ske.

De maskiner som kommer att användas är traktorgrävare, terränggående lastbil och mindre arbetsfordon. Inga natur- eller kulturvärden riskerar att påverkas, eftersom befintliga infartsvägar till området kommer att användas.

Kraftledning

Ledningens dragning.

Kraftledning

Infartsvägar till området.

Vid ytterligare frågor, kontakta projektledare Per Hammarbäck, e-post  

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Vattenfall river gammal kraftledning i Rinkebyskogen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.