Bärighetsmätning av de största vägarna

2016-07-07 14:53

Fallviktsmätning

Tekniska kontoret kommer under juli månad att utföra fallviktsmätning (bärighetsmätning) på kommunens A-priovägar (bussvägar), totalt cirka 57 km sträcka. Syftet med mätningen är att dokumenterat hur mycket tung trafik bryter ner vägkroppen och den bör utföras vart femte år.

Fallviksmätningen utförs med med borrkärnor var femtionde meter i vägens båda riktningar. Sedan beräknas mätdata från fallviktsmätningen för att presentera status på bärighet och i vilket lager eventuella problem finns samt åtgärdsförslag för dessa. Dessa data registreras i kommunens förvaltningssystem för vägar, RoSy, där alla beräkningar för optimering av underhållsarbetet på vägarna utförs.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Bärighetsmätning av de största vägarna

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.