Eventuellt konstig lukt på dricksvattnet

2016-01-20 16:06

Efter underhållsarbete på Helenelundsreservoaren i Sollentuna har flera boende i området påtalat att det luktar kemiskt om vattnet. Delar av Danderyd kan få vatten från Helenelundsreservoaren. Vattnet är inte farligt att dricka.

Det som luktar är ämnen som finns i den polyesterplast som har använts för att reparera reservoarens bräddavlopp. Reservoaren är tagen ur drift för åtgärd. Vattnet är inte farligt att dricka, men det ska givetvis inte förekomma att vattnet luktar på det här sättet och Norrvatten ser allvarligt på det som hänt.

För mer information se Norrvattens hemsida.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Eventuellt konstig lukt på dricksvattnet

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.