Infomöte 25/1 om planerade paviljonger i Enebyberg

2015-12-23 10:01

För att tillgodose aktuellt behov av bostäder för bland annat nyanlända flyktingar som beviljats permanent upphållstillstånd planerar nu kommunen att bygga paviljonger på Enmans väg i Enebyberg. Den 25 januari hölls öppet möte på Brageskolan där politiker och tjänstemän informerade om planerna. På mötet deltog även representanter från räddningstjänst och polisen.  

Socialnämnden har behov av bostäder för nyanlända familjer, par och ensamstående som fått permanent upphållstillstånd i Sverige samt för andra bostadssociala behov. För att tillgodose en del av behovet planerar Danderyds kommun att iordningställa bostadspaviljonger vid Enmans väg i Enebyberg.

Tekniska kontoret ansöker nu, på uppdrag av Fastighetsnämnden, om tidsbegränsat bygglov för paviljongerna. De planeras kunna vara på plats någon gång under vårvintern. Tjänstemän och politiker deltog på mötet för att informera och svara på frågor.

Informationsmötet hölls måndag 25 januari kl.18.30-19.30 i matsalen på Brageskolan, Gethagsvägen 13, Enebyberg. Information om mötet finns även i kommunens kundcenter i Mörby centrum, Information Danderyd.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Infomöte 25/1 om planerade paviljonger i Enebyberg

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.