Ny gemensam ledningsstruktur för Produktionskontoret och Utbildnings- och Kulturkontoret

2017-01-18 16:06

Ett inriktningsbeslut har tagits i Kommunstyrelsen om en gemensam förvaltningsorganisation för Utbildnings- och Kulturkontoret och Produktionskontorets beställare- och utförarorganisationer.

Danderyds kommunstyrelse har nu den 16 januari, enligt kommunledningskontorets förslag, beslutat att föra samman produktionskontoret och nuvarande utbildnings- och kulturkontoret till ett gemensamt kontor. Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2017. Namnet för det nya gemensamma kontoret kvarstår att tas fram.

Kort bakgrund

Den 13 juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om en komplettering av kundvalsmodellen i kommunen. Beslutet innebär ett förtydligande av uppdrag och roll för interna beställare samt egen regi.

Som en följd av inriktningsbeslutet beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av ledningsstrukturen inom utbildnings- och kulturkontoret, produktionskontoret och socialkontoret.

Utbildnings- och Kulturkontoret
Produktionskontoret

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ny gemensam ledningsstruktur för Produktionskontoret och Utbildnings- och Kulturkontoret

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.