Återvinningsstation vid Djursholms slott

2017-02-28 10:40

nya återvinningsstatione vid Djusrsholms slott

I slutet av juni planeras Djursholms slott få en återvinningsstation. Ett bygglov på två år ska underlätta för boende i området att sortera och återvinna förpackningar och tidningar. 

I Danderyds kommun finns idag åtta återvinningsstationer. Alla är väl besökta och många blir trots täta tömningar ofta överfulla. I kommundelen Djursholm finns bara en station och behovet av nya är stort. Därför planerar Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB att tillfälligt placera en station bakom Djursholms slott på den parkering som löper längs Bielkevägen.

Kommunen ser positivt på en återvinningsstation som förenklar vardagen för boende i Djursholm.

– Kommunens invånare är väldigt måna om att sortera sina förpackningar och tidningar och därför måste vi på kommunen se till att det är lätt att göra rätt. Men vid senaste plockanalysen visade det sig att hushållen soppåse innehåller tio kilo mer förpackningar än 2012 vilket är ett starkt tecken på att tillgängligheten till återvinning måste bli bättre, säger Bengt Sylvan, ordförande i tekniska nämnden.

Eftersom området kring Djursholms slott är kulturskyddat begränsas bygglovet till två år. Kommunen kommer att arbeta för att hitta andra lämpliga platser för insamling av förpackningar och tidningar.

För frågor om återvinningsstationer, dess skötsel och tömning kontakta Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB på 08-566 144 00 eller

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

För frågor om kommunens avfallshantering kontakta avfallsplanerare Josefin Pucher

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Återvinningsstation vid Djursholms slott

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.