Området runt Danderyds gymnasium utreds

2017-06-22 11:18

Området kring Danderyds gymnasium utreds

I gällande översiktsplan för Danderyds kommun anges området runt Danderyds gymnasium som bebyggelseområde. Ett programarbete för området kommer att påbörjas.

Syftet är att utreda hur området kan utnyttjas och utvecklas för att möta framtida behov av bland annat utbildningsverksamhet, idrott och fritidsverksamhet samt eventuellt bostäder.

Avsikten är att i en planprogramsprocess utreda hur området kan användas i framtiden. Gymnasiets lokaler samt befintliga idrottsanläggningar bör identifieras och ett framtida behov ska översiktligt analyseras. Eventuell möjlighet att anlägga ytterligare skollokaler samt plats för mer idrotts- och fritidsanläggningar ska också utredas. En utredning om permanent placering av British International School of Stockholm ingår i projektet, samt eventuell möjlighet att uppföra bostäder i området.

Beroende på vad planprogrammet kommer fram till ska kommande arbete preciseras i en eller flera detaljplaner. När ett planprogram finns godkänt, preliminärt hösten 2018, kan detaljplanearbete startas. Ett programsamråd där invånare och andra intressenter kan lämna synpunkter på förslaget planeras till våren 2018.

Relaterad information

Tjänsteutlåtandet och start-PM, ärende nr 9

Program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Området runt Danderyds gymnasium utreds

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.