Danderyds vision – att vara Sveriges bästa kommun

2017-09-26 11:46

Kommunfullmäktige antog i går en vision och strategier för Danderyds kommun. Med visionen höjer Danderyds kommun sin ambitionsnivå rejält: Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i.

- Jag är mycket glad över att Danderyds kommunfullmäktige i enighet antagit en kommunövergripande vision med sex tillhörande strategier, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M). Nu startar det spännande arbetet med att formulera mål för nämnder och förvaltningar, så att vi tillsammans kan förverkliga visionen.

Detta är Danderyds vision: ”Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet. ”

Löften till medborgarna

Visionen har tagits fram genom workshops med tjänstemän och förtroendevalda i Danderyd under 2017. Kopplade till visionen är sex strategier, som kan ses som löften till medborgarna, respektive de anställda i Danderyd. Löftena till medborgarna är ”hög tillgänglighet, öppen dialog och gott bemötande” samt ”hög kvalitet och stor valfrihet i de kommunala tjänsterna”.  Strategin anger även att ”civilsamhälle och näringsliv ska ha goda förutsättningar att verka i kommunen”.

Nästa steg blir att konkretisera hur visionen ska förverkligas i kommunens verksamheter genom Danderyds mål-och styrmodell.

- För våra chefer och medarbetare är det värdefullt att den politiska nivån pekar ut riktning genom att anta vision och strategier för Danderyds kommun. Vi får nu en ledstjärna i vårt arbete och möjlighet att sätta in det egna uppdraget i ett större sammanhang, säger Åsa Heribertson, kommundirektör.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds vision – att vara Sveriges bästa kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.