Tack för synpunkter på felanmälan

2017-09-19 16:36

I vår senaste medborgardialog har besökare tyckt till om hur det fungerar att felanmäla till kommunen. Nu kommer tjänsten för felanmälan att förändras och utvecklas, och vi tackar för den återkoppling vi fått kring vad som fungerar och vad som kan bli bättre!

Läs alla svaren som kommit till dialogen

Bland svaren fanns många nöjda kommentarer om möjligheten att snabbt och oberoende av tidpunkt och plats kunna skicka in en felanmälan.

En helt utmärkt funktion, tillgänglig för "rapportering" dygnet runt och alltid i fickan. Felrapporter har i regel åtgärdats inom några dagar.

Appen fungerar och även bekräftelsen på att felanmälan är mottagen är utmärkt.

Det kan ta tid att få återkoppling på vad som händer med en felanmälan, och var i processen ärendet befinner sig. I värsta fall kommer inget svar alls enligt några av kommentarerna:

Det tar alldeles för lång tid att åtgärda felen och få återkoppling på när det är klart. 

Vet inte i vilken ordning felanmälningar behandlas med jag skickade in ett meddelande via appen den 17 juni ang. en trasig lampa. Den är fortfarande trasig 9 augusti.

Under ert arbete önskar jag återkoppling när ni bedömer att ni kommer åtgärda. Nu får man bara ett mailkvitto och sen är det tyst tyst... och man kan bara hoppas att man får besked nån dag.

Och bland alla kloka synpunkter hittar vi ett tankeväckande tips om felanmälans roll i kommunens arbete:

Både listigt och klokt att nyttja medborgarna till uppföljning av "samhällsservice" - men det fråntar inte inhyrda entreprenörer och beställande kommuntjänstemän från egen löpande kvalitetskontroll. Planerad och proaktiv skötsel måste vara grunden - och felanmälan en kompletterande kanal.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Tack för synpunkter på felanmälan

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.