Träna din krisberedskap

2017-05-04 14:58

krisberedskap

Vad gör du den dag en allvarlig katastrof inträffar? Många vet inte hur de klarar sig om till exempel el-, vatten- och telekommunikationer slutar att fungera. Under Krisberedskapsveckan 8-12 maj vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap öka kunskapen om hur man förbereder sig för en kris.

Krisberedskapsveckan är en kampanj som drivs av yndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med kommunerna. Med kampanjen vill MSB väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Det kan handla om kriser som till exempel översvämningar, stormar eller terrorattentat.

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar, säger Jonas Sundling, tillförordnad säkerhetschef i Danderyds kommun.

I år genomförs krisberedskapsveckan för första gången, och den planeras att bli en årlig kampanj. Att kampanjen genomförs nu har ingenting med någon speciell händelse eller hot att göra, planering för kampanjen påbörjades för två år sedan.

Krisberedskap i Danderyds kommun

Fyra korta filmer från MSB med tips om hur du förbereder dig för en kris:

MSB – Hemberedskap med Heidi Andersson

Mer om krisberedskap:

Dinsakerhet.se

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Träna din krisberedskap

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.