Förslag på nya bostäder i Djursholms centrum

2017-07-03 10:59

nybyggnad bostäder och park i Djurholms centrum

Ett start-PM som syftar till att utveckla Djursholms centrum med nya bostäder har godkänts av kommunstyrelsen. Platsen  är attraktiv för bostäder på grund av närheten till Samsöviken, park och serviceutbud i Djursholms centrum.

För att området ska kunna vidareutvecklas som social mötesplats föreslås bostäderna få verksamheter i bottenvåningarna. Samsöparken föreslås få Elsa Beskow-tema och dagvattenhantering.

Placeringen av busshållplatsen vid Djursholms torg kommer att ses över. Vendevägen genom Djursholms centrum är i behov av översyn och upprustning när det gäller träd och belysning. Tillgängligheten för cyklister och funktionshindrade behöver också förbättras. För att genomföra projektet krävs att en ny detaljplan tas fram. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan förväntas pågå 2017-2018. Utbyggnad kan påbörjas efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Relaterad information

Tjänsteutlåtandet och start-PM, KS-beslut 2017-05-29, ärende nr 8

Pågående planarbeten - Bostäder och park vid Djursholms torg

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Förslag på nya bostäder i Djursholms centrum

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.