Gång- och cykelvägar renoveras

2017-10-16 13:06

Just nu arbetar vi med att förbättra gång- och cykelvägar på Fafnervägen samt Danderydsvägen i Djursholm. Vissa framkomlighetsproblem kan uppstå under byggnadstiden. Arbetena planeras bli klara under hösten.

Fafnervägen

På Fafnervägen mellan Danderydsvägen och Bråvallavägen sker en total renovering av gata och trottoarer. Utefter Fafnervägen blir trottoarerna bredare, för fordon minskar vägytan. Brunnar har blivit flyttade och renoverade.  

Danderydsvägen

Upprustning av gång- och cykelväg sker på Danderydsvägen mellan Fafnervägen och Bråvallavägen. Busshållplatsen med riktning mot Djursholm flyttas för att efter renoveringen möjliggöra för cyklister att cykla bakom busskuren. 

Trottoar Vilans väg

Vi har även påbörjat arbetet med att anlägga en trottoar utefter Vilans Väg mellan Danarövägen och Kvarnvägen. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Gång- och cykelvägar renoveras

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.