Medborgarlöfte: att förebygga brott och öka tryggheten

2017-09-06 15:30

polis samverkansavtal

Polisen och Danderyds kommun har tecknat en överenskommelse som innebär ett samarbete för att bland annat förebygga bostadsinbrott, verka för att minska alkohol- och droganvändning hos unga samt öka tryggheten på platser i Danderyd där många känner sig otrygga.

Lokalpolisområdeschef Anette Haag, kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg och kommundirektören Åsa Heribertson har skrivit på en ny samverkansöverenskommelse som inkluderar ett medborgarlöfte.

Medborgarlöftet är en form av samverkan med lokalsamhället som polisen tagit initiativ till. Det handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område tycker är viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det medborgarlöfte som polis och Danderyd kommit överens om under 2017 är att polisen ska finnas synlig i Mörby centrum och i områden runt Danderyds sjukhus. Danderyds kommun anlitar säkerhetsföretag med väktare som patrullerar på samma områden.

Samarbete är viktigt

Samverkansavtalet och medborgarlöftet är en utveckling av ett arbete som har funnits i flera år, berättar kommunpolisen Stefan Dahlgren. ”Vissa åtgärder ansvarar främst kommunen för som god belysning. Andra åtgärder ligger på polisens bord, exempelvis fler synliga poliser i området. Sen finns det åtgärder såsom grannsamverkan som inte fungerar utan invånarnas och allmänhetens stöd och aktivitet. ”

”Ofta krävs det samarbete mellan olika aktörer som föreningar, företag och markägare för att få goda resultat” säger kommunens brottsförebyggare Annette Lindell.

Samverkansavtal mellan polis och Danderyds kommun

Trygg i Danderyd, Danderyds brottsförebyggande råd

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Medborgarlöfte: att förebygga brott och öka tryggheten

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.