Mörbylunds vård- och omsorgsboende läggs ner

2017-06-30 09:28

Arbetsmiljöverket har meddelat Danderyds kommun förbud mot att bedriva omvårdnadsverksamhet i de lokaler som inhyser Mörbylunds gruppboende för personer med demenssjukdom.

Kommunen har fått dispens att fortsätta driften fram till 2 januari 2018 med hänvisning till att ett nytt vård- och omsorgsboende skulle vara tillgängligt. Ansökan om att skjuta fram förbudsdatumet ytterligare har avslagits och boendet måste därför stängas till årsskiftet 2017/2018.

Sedan valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboenden infördes har kön till äldreboende minskat markant. Inom inriktningen somatisk vård- och omsorg har boenden under perioder haft tomma platser medan det fortfarande är kö till platser med demensinriktning. Nedläggningen av Mörbylund innebär att behovet ökar ytterligare.

För att möta kommuninvånarnas behov beslutade socialnämnden den 12 juni 2017 om en inriktningsförändring vid avdelningarna E1 och D1 på Tallgårdens vård- och omsorgsboende från somatik till demensvård. Inriktningsförändringen kommer att ske succesivt under hösten 2017.

De som berörs kommer att erbjudas platser inom Danderyds kommuns valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden. Samtliga boende/närstående kommer att erbjudas individuella samtal med handläggare från socialkontoret med syfte att så långt det är möjligt kunna tillmötesgå den enskildes behov och önskemål.

Frågor

Vid frågor kontakta Britt-Marie Ekström, socialdirektör.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Mörbylunds vård- och omsorgsboende läggs ner

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.