Omläggning av VA-ledningar Edsviksvägen och Sätraängsvägen

2017-06-28 10:50

Danderyds kommun utför nu ett förnyelseprojekt där gamla VA-ledningar byts ut mot nya. Projektet innebär också en bättre dagvattenhantering.

Omläggning av VA-ledningar påbörjas nu vid Edsviksvägen och Sätraängsvägen. Arbetena planeras att vara färdigställda i december 2017.

Edsviksvägen kommer under projektet vara öppen för trafik men med begränsningar som varierar över tiden. Arbetet är uppdelat i ett antal mindre etapper.

Karta över projektet

VA-omläggningen kommer ske på rödmarkerat område i kartan över Edsviksvägen och Sätraängsvägen.

Karta över Va-projekt

Frågor?

Har du frågor kontakta Hans Rodin, kommunens representant i projektet.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Omläggning av VA-ledningar Edsviksvägen och Sätraängsvägen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.