Danderyds kommun satsar för att vara en attraktiv arbetsgivare

2017-05-19 12:00

attraktiv arbetsgivare

Konkurrensen om arbetskraft blir allt tuffare. Därför har Danderyds kommun satsat på att höja lönerna inom flera bristyrken de senaste tre åren.
– Vi har en uttalad ambition att vara en attraktiv arbetsgivare och ligga väl till vad gäller löner, säger kommundirektör Åsa Heribertsson.

Förskollärare i Danderyds kommun fick i snitt 1400 kronor mer i månaden under 2015-16 och för lärare i årskurs 7-9 har lönen ökat med i snitt 2000 kronor i månaden. Under 2017 görs också en större satsning på skolledare där månadslönen höjs med cirka 3 000 kronor parallellt med ett ökat fokus på kompetensutveckling och ledarskapsutbildning.

– Vi har satsat på att höja lönerna för förskollärare, lärare, fritidspedagoger, socialsekreterare, biståndshandläggare och nyckelpersoner inom de tekniska förvaltningarna, säger personalchef Ylva Forsberg.

I jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län är lönesatsningen betydande och gör att Danderyd klättrar till den övre delen i lönestatistiken:

För mer information, kontakta Ylva Forsberg, personalchef, 08-568 910 33

Pressmeddelande: Danderyds kommun satsar för att vara en attraktiv arbetsgivare

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds kommun satsar för att vara en attraktiv arbetsgivare

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.