Välkommen till informationsmöte om Framnäsviken

2017-03-08 14:52

Framnäsviken

Kom och ta del av ett förlag för hur fler båtplatser skulle kunna skapas i Framnäsviken. Vi vill gärna höra dina synpunkter! Mötet hålls den 21 mars i Mörby centrum.

Med på mötet kommer förutom tekniska nämndens ordförande Bengt Sylvan även representanter från tekniska nämnden och tjänstemän från tekniska kontoret att finnas.

Datum: 2017-03-21
Tid: Kl 18.00-19.30
Plats: Mörby centrum, plan 6 i lokal Tranholmen

Välkomna!

Bengt Sylvan
Ordförande Tekniska nämnden

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Välkommen till informationsmöte om Framnäsviken

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.