Kvalitetspris inom äldreomsorgen

Socialnämnden i Danderyds kommun har instiftat ett årligt kvalitetspris för att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen. Den 28 oktober delades priset ut på Djursholms slott under trevliga former. Nedan ser ni 2016 års motiveringar.

Odinslund klar

Vinnare av 2016 års första pris är Odinslunds vård- och omsorgsboende, som drivs av Aleris. Priset består av ett stipendium om 60 000kr och konstverket ”Omsorg” av Danderydskonstnären Heikki Haapanen.

Oliven o soltorpet 2 kla

Andra pris tilldelas dagverksamheterna Oliven och Soltorpet, som drivs i kommunal regi. Priset består av ett stipendium om 40 000kr.

Motiveringarna lyder som följer:

”Första pris – tilldelas Odinslunds vård- och omsorgsboende för att i den åldersgrupp som bor på vård- och omsorgsboende uppstår nio av tio skador till följd av fall enligt Sveriges kommuner och landsting. Varje fall som går att undvika är en vinst för den enskilde.

Verksamheten har med anledning av ny forskning, på ett strukturerat sätt genomfört ett hälsobefrämjande och livsbejakande projekt, "Balans i livet".

Genom projektet har äldre getts möjlighet till regelbunden balansträning för att skapa förutsättningar till att skapa maximal självständighet i vardagen genom att stärka balansen, minska fallrädslan och stärka tron på den egna förmågan." 

”Andra pris – tilldelas dagverksamheterna Oliven och Soltorpet för att det är verksamheter i ständig utveckling. Verksamheterna använder sig av levnadsberättelser och aktivitetsanalyser för att nå den demenssjuke och förstå vem den enskilde var innan demenssjukdomen och var den befinner sig idag för att kunna anpassa de dagliga aktiviteterna efter det.

Ett nära samarbete med övriga aktörer som är viktiga för den enskilde möjliggör sammanhållen god vård och omsorg där behov av kognitiva hjälpmedel, anpassade aktiviteter och bemötande samt stöd till anhöriga är viktiga delar."

Carina klar

Kvalitetspris 2014Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson hälsade välkommen och delade ut priserna under trevliga former med kaffe och tårta i Banérsalen på Djursholms slott.

Pristagarna presenterade hur de tillsammans med de äldre arbetar för att utveckla och upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.

Kvalitetspriset inom äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att delas ut varje år.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kvalitetspris inom äldreomsorgen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.