Föreningar

Kultur och fritidsnämnden bjuder in till samtal om utveckling av idrottens barn och ungdomsverksamhet.

Danderyds föreningar gör mycket gott för hälsan i kommunen. Kan det göras ytterligare insatser med barnens välbefinnande i fokus?

Kommunen önskar intensifiera samarbetet med föreningarna i de här frågorna och bjuder därför in till en serie föreläsningar och samtal.

 

Tidigare föreläsningar


Ann Epstein 25 november 18.00

Att bemöta barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Är det någon skillnad på att ta hand om ”normalstörda” barn jämfört med att ta emot de med en diagnos och i så fall vad är det för skillnad. Vad behöver vi tänka på och veta och hur ska vi välkomna dessa barn och ungdomar.

En föreläsning om hur vi kan bemöta barn med Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF; till exempel adhd, autism, asperger) och andra osynliga funktionsnedsättningar i våra aktiviteter och vad vi kan göra för att det ska fungera bättre.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till idrottsföreningarnas styrelser, ordföranden, sektionschefer, utvecklingsansvariga samt förtroendevalda i kultur och fritidsnämnden. Vi förutsätter att alla bidragsberättigade föreningar anmäler minst en representant och ser gärna att en eller två aktiva ungdomar följer med.

Anmäl din förening via mejl senast den 11 november till .

Plats:            Vagnslidret, Sätraängskyrkan, Sjöbergsvägen/Sätra prästgård

18:00           Fika och mingel

18:30           Välkomna, Anders Bergstrand, ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden

18:30           Ann Epstein, förälder till en dotter med lindrig utvecklingsstörning, adhd och språkstörning samt mångårig erfarenhet som chef och ledare både inom näringslivet och den ideella sektorn

Idrottens utmaningar del II

Idrottens Utmaningar del II, 18:00-20:30, 14 maj, Mörbyskolans matsal, Vendevägen 94.

Se inbjudan som pdf här

Milou Werth berättade om nya spännande data från en undersökning om idrottsföreningslivet i Danderyd. Dessutom har SISU gjort en undersökning där man spanat in i framtiden och kopplat nya starka samhällstrender till föreningslivet och föreningslivets villkor.

Är vi med på banan inför framtiden? Vilka framtida problem kan vi förebygga redan nu? Är vi rustade att förändras i takt med tiden?

Kommersialisering, individualisering och befolkningssammansättning – hur påverkar det idrottsföreningarna?

Vi pratade också om samband mellan alkohol och idrott. Ungdomars livsstil, vilken roll spelar föreningarna?

Idrottens utmaningar del I

Den 3 april diskuterades talangselektering inom idrotten tillsammans med forskaren PG Fahlström. Även Milou Werth från SISU idrottsutbildarna deltog. SISU erbjuder gratis konsultationer med syfte att utveckla verksamheten - från kartläggning till implementering. Milou berättade om hur den processen går till.

Detta var del 1 i en seminarieserie kallad "Idrottens Utmaningar". Kultur och Fritidsnämndens och Ungt Fokus tanke med föreläsningsserien är att öppna upp för samarbete och förståelse för varandras möjligheter och hinder när det gäller att skapa en god och utvecklande miljö för barn och unga i Danderyd. Vi är många som arbetar med värdegrundsarbete, hälsofrämjande frågor, livsstilsfrågor och utveckling av barn och ungdomar. Våra olika verksamheter påverkar varandra. Vi tror att samarbete är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar och att vi har mycket att lära av varandra.

PG Fahlströms föreläsning om talangselektering kan du ladda ned nedan

PG Fahlström om talangselektering

Milou Werths presentation av SISUs självskattningsverktyg och det stöd som SISU erbjuder för att hjälpa föreningar med utveckling av barn och ungdomsverksamhet kan du ladda ned här nedan.

Milou Werth om Självskattning och analys

Inbjudan till seminariet den 3 april hittar du här

Har du som representant för din förening kloka idéer eller reflektioner om förebyggande arbete bland barn och unga är du varmt välkommen att höra av dig till .

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Föreningar

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.