Välkommen till kulturskolan

Nu enklare att hitta och boka plats på våra kurser

Inför detta läsår har vi infört ett nytt kurs- och elevsystem som heter StudyAlong. Systemet består av en kurskatalog som möjliggör bokning on-line, digitala klassrum där våra lärare kommunicerar med sina elever samt ett målsmanskonto där föräldrar bokar och betalar sina barns kurser.

        BOKA &
    KÖPA KURS           
    VÅRA ÄMNEN             NYHETER                   
FÖRESTÄLLNINGAR
   & KONSERTER
      KONTAKT      AVBOKA &
     AVGIFTER