LC

Lärcentrum

Mörbyskolan erbjuder en undervisningsform för de elever som är i behov av särskilt stöd samt elever som behöver extra stöd under en kortare eller längre period.

Lärcentrum en plats för lugnare miljö under inlärningsprocessen med en -till -en undervisning med speciallärare eller specialpedagog. Här erbjuds även undervisning för elever som läser under grundsärskolans, grundskolans och för de elever med anpassad studiegång.

Terrarium
En utflykt under våren 2016 tog gruppen till Skansen

Terrarium
Terrariumet på Skansen var det verkliga målet, där eleverna fick lära sig om reptildjur