Synpunkter och frågor

Tillsammans kan vi förbättra Danderyds kommuns service.

Lämna synpunkter och idéer på hur kommunens service kan förbättras, till exempel vad gäller skötsel av parkeringsplatser, vård på äldreboenden eller personaltätheten på fritidshem. Dina synpunkter skickas till den verksamhet som ansvarar för frågan. Här kan du också ställa frågor kring kommunens service.

 

Felanmälan

Om du vill anmäla skador eller bristande underhåll, till exempel en trasig gatlykta eller en nedskräpad park, gör en felanmälan:

Felanmälan

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Synpunkter och frågor

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.