Renhållning av gator och platser

Varje vår och höst ser Danderyds kommun till att sand och löv tas bort för att göra trafiken säkrare samt gator, cykel- och gångbanor trivsammare i kommunen. Det är planerade insatser som kompletteras med mer akuta insatser. Arbetet pågår ofta under kvällar och helger.

Sandsopning

Årets sandsopning har startat och det första som sopas är prioriterade platser. Sopning utförs av kommunens entreprenör Svevia och ska vara slutförd senast 1 maj. 

Prioriterade platser

I vilken ordning sandsopningen sker presenteras i nedanstående prioriteringslista.

Buss- och centrumanläggningar:

  • Mörby centrum
  • Djursholms centrum
  • Nora torg
  • Mörby hållplats
  • Danderydsterminalen
  • Svalnäs allé, gästhemmet

Förskolor, fritids och skolor:

  • Angöringsytor

Prioriterade vägar:

  • Bussvägar
  • Gång- och cykelvägar
  • Huvudvägar

Ordningen för hur kommundelarna sedan sopas ändras varje år. För 2017 gäller ordningen: Djursholm, Enebyberg, Stocksund, Västra Danderyd.

Felanmälan

Ser du, efter 2017-05-01, gator och trottoarer som ej blivit sopade kan du göra en felanmälan

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Renhållning av gator och platser

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.