Läsårstider och ledigheter i grundskolan

Stocksunds skolgård
Här hittar du läsårstider för de kommunala skolorna. Även de fristående skolorna brukar följa samma tider:

Vårterminen 2017

Termin: tisdag 10 januari - torsdag 15 juni
Sportlov: vecka 9 (27 feb - 3 mars)
Påsklov: vecka 15 (10 apri l- 17 april)
Lov: 1 maj
Kristi himmelfärdsdag samt lov efter Kristi himmelfärdsdag: 25 maj - 26 maj
Annandag pingst och Sveriges nationaldag: 5 juni - 6 juni

Därutöver väljer enheterna själva två valfria studiedagar under läsåret.

Datum för nationella prov läsåret 2016-2017


Årskurs 3

Årskurs 6

Årskurs 9

Höstterminen 2017

Termin: måndag 21 augusti - torsdag 21 december
Höstlov: vecka 44 (30 oktober - 3 november)

Vårterminen 2018

Termin: tisdag 9 januari - fredag 15 juni
Sportlov: vecka 9 (26 februari - 2 mars)
Påsklov: vecka 14 (30 mars - 6 april)
Lov: 30 april och 1 maj
Kristi himmelfärdsdag samt lov efter Kristi himmelfärdsdag: 10 maj - 11 maj
Sveriges nationaldag: 6 juni

Därutöver väljer enheterna själva två valfria studiedagar under läsåret.

Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov.

Ansökan om ledighet

De kommunala skolorna i Danderyd har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Ansökan om ledighet från skolarbete

De fristående skolorna har andra rutiner, kontakta skolan direkt.

Regler vid ledighet i Danderyds skolor

Riktlinjer och regler för ledighet, fullgörande av skolplikt på annat sätt samt upphörande av skolplikt

Regler för skolpeng utomlands

Ansökan om genomförande av skolplikt på annat sätt med bibehållen skolpeng

Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Läsårstider och ledigheter i grundskolan

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.