Kulturskolan i höst

Nu enklare att hitta och boka plats på våra kurser

Inför detta läsår har vi infört ett nytt kurs- och elevsystem som heter StudyAlong. Systemet består av en kurskatalog som möjliggör bokning on-line, digitala klassrum där våra lärare kommunicerar med sina elever samt ett målsmanskonto där föräldrar bokar och betalar sina barns kurser.

Kurskatalogen som finns i StudyAlong innebär att du kan söka kurser utifrån olika kriterier:
- platser utifrån ämne, - platser för en viss ålder, - platser en viss veckodag, - platser i en viss lokal/plats, - se alla lediga platser.

Boka plats och betala
När du hittat ledig plats är den din så snart du bokat och betalat den. Systemet fungerar som en webbshop och du skapar ett konto för att betala och ge ditt barn tillgång till kursen. Betalningen sker genom att du godkänner att vi fakturerar dig för kursen. Fakturan skickas därefter till dig precis som vanligt.

Digitalt klassrum för elever och lärare
Alla elever har ett elevkonto i StudyAlong, via det kan eleven logga in och få tillgång till aktuell information från sin lärare, såsom läxor, noter, instruktionsfilmer mm. Det är också via StudyAlong och de digitala klassrummen som våra lärare informerar elever och föräldrar om undervisningen och kulturskolans verksamhet.

Mer om StudyAlong          Till kurskatalogen

 

-------

Nyheter