Välkommen till kulturskolan

Nu enklare att hitta och boka plats på våra kurser

Inför detta läsår har vi infört ett nytt kurs- och elevsystem som heter StudyAlong. Systemet består av en kurskatalog som möjliggör bokning on-line, digitala klassrum där våra lärare kommunicerar med sina elever samt ett målsmanskonto där föräldrar bokar och betalar sina barns kurser.

Digitalt klassrum för elever och lärare
Alla elever har ett elevkonto i StudyAlong, via det kan eleven logga in och få tillgång till aktuell information från sin lärare, såsom läxor, noter, instruktionsfilmer mm. Det är också via StudyAlong och de digitala klassrummen som våra lärare informerar elever och föräldrar om undervisningen och kulturskolans verksamhet.

Mer om StudyAlong          Till kurskatalogen

 

Nyheter