Kulturstipendier, ungdomsledare, hedersplakett

Stipendiater Nationaldagen 2017
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut stipendier till ungdomar, ledare och föreningar i Danderyds kommun. Ansöknings- och nomineringstiden för 2018 har nu passerat.

På den här sidan kan du läsa om hur det går till att ansöka om kulturstipendium samt nominera till årets ungdomsledare och årets hedersplakett.

Kulturstipendium

Danderyds kommuns kulturstipendium kan sökas av elever från årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet. Du kan ansöka med ett bidrag inom musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område.

Följande gäller för ditt framträdande eller bidrag:

  • Uppträdandet får vara max 3 minuter långt.
  • Antalet konstverk får vara max 3 stycken.
  • Antalet fotografier får vara max 3 stycken.
  • Noveller ska skickas in till juryn direkt efter ansökningstidens slut.

Du kan endast göra en ansökan per konstform, men du kan ansöka för ett stipendium inom till exempel både litteratur och musik som ingår i olika konstformer. Dock kan du endast erhålla ett stipendium vartannat år.

Ansökningarna delas upp i två åldersklasser:

  1. Grundskola årskurs 1-6
  2. Högstadium årskurs 7-9 samt gymnasiet till och med årskurs 3

Stipendieansökan kan göras av dig som är eller har varit bosatt i Danderyds kommun och av dig som går i skola i Danderyd.

Ansökningstiden för 2018 år kulturstipendium har nu passerat.

Det här händer efter att din ansökan är inskickad
Alla sökande kommer att få framträda eller visa upp sitt verk inför en jury. Detta sker på Danderydsgården torsdagen den 15 mars 2018, på kvällen. Även kvällen fredagen den 16 mars är reserverad för detta, om det skulle bli många ansökningar. Närvaro är obligatorisk för alla sökande.

De yngre barnen (årskurs 1-6) får möjlighet att uppträda och visa upp sina bidrag men erhåller inte något stipendium i form av pengar. Elever i årskurs 7 till och med årskurs 3 i gymnasiet bedöms av en jury och har därmed möjlighet att erhålla ett stipendium i form av pengar.

I juryn sitter ett antal utvalda, oberoende konst- och kulturpersonligheter. Även allmänheten har möjlighet att närvara och se framträdandena på Danderydsgården.

Juryn lämnar sedan ett förslag om stipendiater till Kultur- och fritidsnämnden som därefter fattar ett beslut. Kulturstipendiet för 2018 är på totalt 50 000 kronor. Summan kommer att delas mellan flera stipendiater. Stipendieutdelningen sker traditionsenligt på Djursholms slott den 6 juni.

Stipendiet kan erhållas högst två gånger, dock ej två på varandra följande år.

Vid frågor kontakta . Telefon 08-568 910 89.

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet tilldelas personer som genom aktivt föreningsarbete bidragit till föreningens utveckling. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Ungdomsledarstipendiet delas ut på Djursholms slott den 6 juni varje år, i samband med nationaldagsfirandet där.

Beslut om vilka som ska motta Danderyds kommun ungdomsledarstipendium fattas av Kultur- och fritidsnämnden. Två personer tilldelas stipendiet varje år.

Det är nu för sent att nominera till 2018 års ungdomsledarstipendium. Senaste dag för nominering var den 1 mars 2018.

Vid frågor kontakta Håkan Arfwedson, telefon 08-568 910 82

Hedersplakett

Hedersplakett för kulturgärning delas ut varje år på nationaldagen den 6 juni på Djursholms slott. Denna plakett utdelas för värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet.

Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet.

Det är nu för sent att nominera någon till hedersplakett för 2018. Den 1 mars var sista dagen.

Mer information

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kulturstipendier, ungdomsledare, hedersplakett

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.