Giftfri förskola

Danderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering för farliga kemikalier i förskolemiljön. Barn är extra känsliga och utsatta därför är förskolemiljön prioriterad.

Barn är mer känsliga

Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, inte är färdigutvecklade. Barn har också tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen får de i sig mer i förhållande till sin vikt. Barnen genom­går känsliga och viktiga utvecklingsstadier, vilka kan påverkas av kemikalierna.

Tips för en giftfriare miljö för våra barn
- Rensa bort gamla plastleksaker, framförallt mjuka och kladdiga
- Rensa bort leksaker som doftar eller luktar
- Var observant på kemikalier i färger i tex träleksaker
- Rensa bort elektronik som leksaker
- Tvätta gosedjur innan användning
- Rensa bland pysselsaker

- Fasa ut användningen av plast som är i kontakt med barnens mat
- Fasa ut användningen av konservburkar
- Använd inte teflonstekpannor eller kastruller
- Välj ekologisk mat

- Undvik dammbildning och städa och korsvädra ofta
- Tvätta textiler och kläder innan de används första gången


Fler utförliga tips finns att ta del av i material som nås via länkar i högerspalten  

Projekt Giftfri förskola i Danderyd

Arbetet med att skapa en så bra och giftfri miljö som möjligt på alla förskolor är prioriterat i kommunen, därför har projektet Giftfri förskola startats. Inventering utförs successivt för att tar reda på hur det ser ut med kemikalier på kommunens kommunala och fristående förskolor. I samband med inventeringarna erbjuds utbildning till personal och föräldrar kring kemikalier i vardagen. Inventeringsresultatet ligger sedan till grund för individuella åtgärdsprogram för varje besökt förskola och kommer användas framöver vid exempelvis miljö- och hälsotillsyn.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Giftfri förskola

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.