Bråvallavägens hållplats blir kvar

2016-08-12 13:17

Bråvallavägens hållplats

Landstingets trafikförvaltning har meddelat att de drar tillbaka förslaget om att stänga Bråvallavägens station vid Roslagsbanan i Danderyd.

Beslutet är ett resultat av de synpunkter på förslaget som har inkommit från såväl Danderyds kommun som ett antal privatpersoner. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj i år att uttala kraftfullt stöd för fortsatt trafikering av stationen.

Nu kommer Landstingets trafikförvaltning att, tillsammans med Danderyds kommun, diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att framöver undvika problem med sk lövhalka i anslutning till stationen.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Bråvallavägens hållplats blir kvar

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.