Danderyd storsatsar på e-tjänster

2016-09-28 12:45

Under en tid har ett projekt för att införa e-tjänster på kommunen pågått och nu har arbetet gått in i en ny fas. En teknisk plattform har köpts in och håller på att installeras. En e-tjänsteutvecklare har anställts. Själva arbetet med krav, design och utveckling av de första e-tjänsterna har påbörjats.

Mål

Målen med projektet är flera. Dels ska vi underlätta för kommunens kunder och dels internt för kommunens verksamhet genom att öka kvaliteten på inkomna ansökningar, minimera onödiga arbetsmoment, korta handläggningstider, fler korrekta beslut m.m. Utöver detta så ska e-tjänsterna också bidra till innovation och utveckling, minskade kostnader och nöjdare medarbetare.

Tidplan

Planen är att en första utvecklingsomgång kommer starta nu och slutföras någon gång under våren 2017. Under denna första fas kommer nya e-tjänster successivt att släppas så fort de är utvecklade och testade. I denna första fas kommer vi utveckla e-tjänster för att jämföra förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och hemtjänst, existerande blanketter på externwebben kommer att göras om till webbformulär och e-tjänst för att bygglovsansökan kommer tas fram.

I nästa utvecklingsomgång, som är planerad att pågå mellan våren och hösten 2017, kommer ett antal nya e-tjänster att utvecklas. Vi kommer lansera mina sidor, där man samlat kan hantera alla sina ärenden i kommunen, ändra sina uppgifter. Vidare kommer det att utvecklas ett antal tjänster kopplat till demokrati så som e-diarium, sök i e-arkiv, söka i bygglovsarkiv samt tidsbokningsfunktioner.

En del e-tjänster kommer att utvecklas i flera steg där vi i första steg bygger ett enklare webbformulär för att senare förbättra e-tjänsten med integration direkt mot verksamhetssystem och eventuellt med översyn av de bakomliggande handläggningsprocesserna i syfte att få ut maximal nytta för alla.

Parallellt med att utveckla egna e-tjänster så deltar vi i ett antal samarbeten för att eventuellt utveckla gemensamma e-tjänster med andra. Det rör sig bland annat om ett antal olika initiativ som drivs av SKL och Verksamt.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyd storsatsar på e-tjänster

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.