E18 i tunnel kan ge bättre miljö och nya bostäder i Danderyd

2016-06-28 10:26

E18

Kommunstyrelsen i Danderyd har beslutat att genomföra samråd om program för fördjupning av översiktsplanen för centrala Danderyd. Programmet beskriver fyra möjliga scenarier för en utveckling av området längs med E18 genom Danderyd: lång tunnel, kort tunnel, överdäckning vid Danderyds sjukhus och ingen tunnel. Samrådet pågår fram till den 17 oktober.

Trafiken på E18 orsakar höga halter av partiklar längs vägen och ett buller i kommunen. Alla de fyra alternativ som skissats fram skulle bidra till bättre miljö i centrala Danderyd.

Det skulle leda till helt nya möjligheter att bygga bostäder i Danderyd om hela eller delar av E18 läggs i tunnel. En stadsutveckling i kommunens centrala delar skulle kunna inledas.

Mer information

Pressmeddelande 2016-06-28

centraladanderyd.se

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: E18 i tunnel kan ge bättre miljö och nya bostäder i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.