Ökad trafik på Klingstavägen

2016-11-08 13:26

klockar malms väg

Med anledning av att Norrenergi AB förstärker fjärrvärmenätet från Mörbyplan fram till Klockar Malms väg, kommer detta innebära begränsad framkomlighet. Arbetet kommer att ske etappvis, och beräknas vara helt klart 2016-12-31.

Den 7:e november stängs ett avsnitt av Gamla landsvägen av helt. De ska gräva schakt för fjärrvärme. Avstängningen är strax söder om Kyrkogårdsvägen (som leder under E18).

Från och med den 7:e November, stängs ett avsnitt av Gamla Landsvägen av helt och hållet för all trafik. Detta i samband med att man skall gräva schakt för fjärrvärme. Avstängnigen är strax söder om Kyrkogårdsvägen (som leder under E18).

All trafik till och från Mörby Centrum, kommer under detta avsnitt ledas, från Nora Backe eller Kyrkogårdsvägen (och Danderydsvägen), via Klingstavägen (se kartbild). Denna omledning av trafiken beräknas pågå fram till vecka 47.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ökad trafik på Klingstavägen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.