Högsta kraven ställs på elever i Danderyd

2016-05-02 13:27

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar årets upplaga av Öppna jämförelser, en jämförelse mellan Sveriges kommuners resultat i grundskolor under läsåret 2014/2015. I Danderyd uppnås högsta nationella nivå, men bör enligt SKL:s modellberäknade värden nå ännu högre.

Grundskolorna i Danderyds kommun når de högsta resultaten i landet. Enligt SKL´s rankinglistor är alla elevernas resultat bland de allra bästa.

I Danderyd når 92% av eleverna kunskapskraven i alla ämnen och 97% når behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. Betygsmedelvärdet är 259,0 vilket är näst bäst i riket.
”Betygsmedelvärdet har höjts från 2014 och skillnaden mellan resultatet och det modellberäknade värdet har minskat. Skolorna gör ett mycket bra jobb med att få eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling," säger Eva Hoas, skolexpert på utbildnings- och kulturkontoret.

Vid jämförelsen av kommunernas resultat använder SKL ett system som tar hänsyn till kommunernas socio-ekonomiska förutsättningar. Exempelvis spelar föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska situation roll, samt andelen elever med utländsk bakgrund. SKL tar fram ett sådant modellberäknat värde för tre olika områden:

1.    andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen
2.    genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
3.    andel elever som når behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet

Enligt SKL´s värden har Danderyd förutsättningar för att nå ännu högre vilket innebär att kommunen borde nå betydligt högre - 96% av elever i årskurs 9 ska nå kunskapskraven i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 bör vara 261,5 och  99% av elever bör nå behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.
”Danderyds skolor har de bästa förutsättningarna i landet för att kunna nå de allra högsta resultaten tack vare duktiga och motiverade elever som får en kvalificerad utbildning på våra grundskolor, säger Birgitta Jacobsson, förvaltningschef på utbildnings- och kulturkontoret. Vi har höga målsättningar och kommer att fortsätta ha det.”

För dig som vill veta mer

I öppna jämförelser för grundskolan hamnar Danderyd på plats 27 för läsåret 2014/15 för det sammanvägda resultatet kommunala och fristående skolor. (motsvarande resultatet för läsåret 2013/14 var 12). Måttet är en sammanvägning av flera olika nyckeltal.

1.    Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:
Danderyd ligger fortsatt kvar på en nivå på 92-93 % vilket är sjunde plats i rankingen. Enligt modellberäknat värde ska vi nå 96 % vilket innebär att kommunen sjunker till 232:a plats för avvikelse, bland de 25 % med lägst resultat.

2.    Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde:
Danderyd har höjt det medelvärde som öppna jämförelser använder till 259 poäng vilket ger en andraplats (Nacka överst med 260). Enligt modellberäknat värde borde vi nå 262 p vilket innebär en ranking på 141 och bland de mittersta 50 procenten i landet. Flickorna når en högre poäng än pojkarna (274 jämfört med 244 för de kommunala och 266 jämfört med 255 för de fristående)

3.    Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%):
Danderyd ligger fortsatt kvar på en nivå strax under 100 procent, i år 97 procent vilket är andraplats i rankingen. Enligt modellberäknat värde ska resultatet vara 99 procent vilket innebär att Danderyd sjunker till 214:e plats för avvikelse, bland fjärdedelen med sämst resultat.

Danderyds grundskolor levererar resultat på högsta nationella nivå, men enligt SKL´s modellberäknade värden bör vi nå högre. Det är en av de viktigaste frågorna i grundskolan just nu – hur når vi ett ännu högre resultat utan att öka den ohälsosamma stressen bland eleverna?

http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Högsta kraven ställs på elever i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.