Lyssna på kommunfullmäktiges budgetsammanträden

2016-11-18 15:15

Måndagen den 21 nov 18.00 - 23.00 och torsdagen den 24 nov 09.00 - 18.00 sammanträde Danderys kommunfullmäktige på Djursholms slott. Lyssna på våra eftersändningar från sammanträdena.

Lyssna på eftersändningen av kommunfullmäktige 21 & 24 nov

Budgetbehandlingen inleds med allmänpolitisk debatt och sedan behandlas nämnderna i följande ordning:

1.    Kommunens övergripande mål
2.    Kommunstyrelsen (inklusive produktionsutskottet)
3.    Revisionen
4.    Överförmyndarnämnden
5.    Socialnämnden
6.    Fastighetsnämnden
7.    Byggnadsnämnden
8.    Miljö- och hälsoskyddsnämnden
9.    Kultur- och fritidsnämnden
10.    Tekniska nämnden
11.    Utbildningsnämnden
12.    Finansiering med flera budgetbeslut

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Lyssna på kommunfullmäktiges budgetsammanträden

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.