Ny returpark planeras i Danderyd

2016-11-30 11:26

Planerad returpark

Om några år kan Danderydsborna slippa åka till grannkommunerna för att göra sig av med saker de inte längre behöver. Nu startar ett arbete med att utreda förutsättningarna för att bygga ny returpark vid Enebybergsvägen, strax söder om Danderyds golfcenter.

Med en returpark får Danderydsborna möjlighet att kunna återbruka och återvinna på ett bättre sätt än idag och därmed minska miljöbelastningen. Här kan privatpersoner och företag lämna till exempel grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Det som skiljer returparken från en traditionell återvinningscentral är att saker även kan lämnas till återbruk. Avfallet ses som en resurs och det kan ges möjlighet att köpa, hyra och laga varor på platsen, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle.

illustration_placeringreturpark_nyhetssida_560

Den 28 november godkände kommunstyrelsen ett start-PM med riktlinjer för projektet och Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området. Planarbetet bedöms ta ca 1,5-2 år och anläggandet av returparken uppskattas till två år. Returparken kan tidigast öppna år 2020. Verksamheten kommer att drivas av det regionala avfallsbolaget SÖRAB som ägs av flera kommuner i norra Stockholm.

Bilden högst upp är en schematisk bild för en möjlig utformning av returparken. Illustration: SÖRAB

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ny returpark planeras i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.