1200 utvalda personer får tycka till om Danderyds kommun

2016-03-08 15:09

SCB Medborgarundersökning 2

Danderyds kommun vill erbjuda danderydsborna en så bra kommunal service som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att veta hur du som bor i Danderyd uppfattar din kommun. Tillsammans kan vi göra en bra kommun ännu bättre! Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning vänder sig till 1200 statistiskt utvalda invånare i Danderyd i åldrarna 18-84 år.

Dina åsikter är viktiga i arbetet med att göra vår kommun ännu bättre. En hög svarsfrekvens ger ett mer tillförlitligt resultat. Även om du inte har någon direkt erfarenhet av vissa verksamheter, har du säkert en uppfattning om dem utifrån vad du hört och läst. Det är värdefull information för oss. 

SCB:s medborgarundersökning börjar att skickas ut under vecka 10 till 1200 statistiskt utvalda invånare i Danderyd i åldrarna 18-84 år. Undersökningen kan genomföras via pappersblanketten eller digitalt via SCB:s hemsida. Resultatet kommer bland annat att redovisas på Danderyds kommuns hemsida och är viktig i kommunens utvecklingsarbete.

Stort tack på förhand för din medverkan!

Olle Reichenberg
Kommunstyrelsens ordförande

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: 1200 utvalda personer får tycka till om Danderyds kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.