Danderyds kommun har utbildat alla skolor och förskolor i hur personalen ska agera vid väpnat våld i skolan

2016-05-26 09:47

Mot bakgrund av skolskjutningar och liknande händelser utomlands och i Sverige har kommunen på förslag från Trygg i Danderyd utbildat alla skolor och förskolor, både privata och kommunala, i hur man bör göra om plötsliga våldshandlingar inträffar.

Två till tre representanter från varje enhet har deltagit i utbildningen. Det har handlat om hur man bäst hanterar en akut situation. Stor vikt har också lagts på förebyggande insatser för att i bästa fall kunna upptäcka tecken på att något kan komma att hända.

Kunskaperna sprids nu på alla skolor och förskolor och blir del av både lokala planer och kommunens övergripande krishanteringsplan. En handlingsplan vid väpnat våld i form av en broschyr har tryckts och delats ut på enheterna.

Polisen deltog i utbildningen och konstaterade att kursens innehåll överensstämde med polisens planering och interna utbildning.

Kommunen kommer att följa krisplaneringen så att kunskaperna hålls levande. Kommunen kommer också att se över skolbyggnaderna, så att dessa är anpassade till handlingsplanen.

Boris von Uexküll (M), ordförande i Trygg i Danderyd.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds kommun har utbildat alla skolor och förskolor i hur personalen ska agera vid väpnat våld i skolan

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.