Välkommen till Vasaskolan

Vårt uppdrag är att få glada och trygga elever som känner arbetsglädje och utvecklas optimalt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina egna förutsättningar.

Öppet Hus

Välkomna till Öppet Hus på Vasaskolan
Lördagen den 27 januari kl 9.30-12

Då vill vi visa vår fantastiska verksamhet, våra lokaler och även presentera vårt samarbetsprojekt med School-2-School och vår vänskola i Kambodja.

Informationsmöte 29 januari
Blivande Förskoleklass kl 18, Villekulla
Blivande Åk 4 kl 19, Villekulla

Skolvalet görs mellan 9 januari och 8 februari på danderyd.se.

Vasaskolans satsningar

På Vasaskolan satsar vi speciellt på vissa utvalda områden. Dessa omfattar Advanced English, entreprenöriellt lärande, Idrottslyftet, Matemateket, natur och vetenskap för alla (NTA) samt en läs och litteratursatsning.

Stöd på skolan

Skolan ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Ibland kan en utredning behöva göras och visar det sig att det finns skäl, sätter skolan in olika stödinsatser. Det kan t ex handla om stödundervisning hos speciallärare eller stöd av psykolog eller talpedagog.

Särskilda undervisningsgrupper och särskola med inriktning autism

Vi upplever det som mycket positivt att integrera elevgrupper med olika förutsättningar. Eleverna lär känna varandra och respektera varandras olikheter. Vi vill att eleverna skall få trygghet, självförtroende, glädje och användbara kunskaper. Det blir den fasta grund som de sedan bygger vidare på i livet.

Skolan har för närvarande flera små undervisningsgrupper inom autismspektrat.