Välkommen till Vasaskolan

Vårt uppdrag är att få glada och trygga elever som känner arbetsglädje och utvecklas optimalt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina egna förutsättningar.

Skolavslutning

Skolavslutningen sker den 15 juni kl 9.00 på skolgården framför Ryttargården.

Höstterminen börjar måndagen den 21 augusti.

Kristi himmelsfärdsdag och Sveriges Nationaldag

Skolan har lov Kristi himmelfärdsdag och fredagen efter Kristi himmelfärdsdag, 25-26 maj, samt Sveriges Nationaldag och måndagen innan Sveriges Nationaldag, 5-6 juni.

Fritids är öppet fredagen den 26 maj och måndagen den 5 juni.

Vasaskolans satsningar

På Vasaskolan satsar vi speciellt på vissa utvalda områden. Dessa omfattar Advanced English, entreprenöriellt lärande, Idrottslyftet, Matemateket, natur och vetenskap för alla (NTA) samt en läs och litteratursatsning.

Stöd på skolan

Skolan ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Ibland kan en utredning behöva göras och visar det sig att det finns skäl, sätter skolan in olika stödinsatser. Det kan t ex handla om stödundervisning hos speciallärare eller stöd av psykolog eller talpedagog.

Särskilda undervisningsgrupper och särskola med inriktning autism

Vi upplever det som mycket positivt att integrera elevgrupper med olika förutsättningar. Eleverna lär känna varandra och respektera varandras olikheter. Vi vill att eleverna skall få trygghet, självförtroende, glädje och användbara kunskaper. Det blir den fasta grund som de sedan bygger vidare på i livet.

Skolan har för närvarande flera små undervisningsgrupper inom autismspektrat.