Hemkompostering

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Om du komposterar matavfall på din fastighet ska du anmäla detta till kommunen.

Anmälan går att göra här i formuläret eller med blanketten som du hittar under det här stycket. En avgift tas ut för handläggning av din anmälan. Avgiften är för närvarande 1216 kronor per timme. En komplett anmälan tar vanligtvis en timme att handlägga.

Anmälan om kompostering

Tänk på följande innan du börjar kompostera:

  • Din kompost ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön
  • Din kompostbehållare ska vara skadedjurssäker
  • Om du ska kompostera året om ska komposten vara isolerad
  • Din kompostrest ska spridas inom den egna fastigheten

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Typ av fastighet*


Komposten är

 
*= obligatoriska uppgifter