Nya återvinningsstationer i vår!

2019-03-22 08:58

Återvinningsstation

Under våren kommer Förpackings- och tidningsinsamlingen AB, FTI AB, etablera fler återvinningsstationer i Danderyds kommun.

Platserna som kommer etableras är vid Svanholmsparkeringen samt Norrängsgårdens tennishall. Dessutom kommer vi ha en mini återvinningsstation vid Danderydsvallen. Tidplanen för dessa etableringar är:

  • 28 mars - Svanholmsparkeringen
  • Mitten av april - Danderydsvallen (ministation)
  • Slutet av maj - Norrängsgårdens tennishall

I samband med att Norrängsgårdens återvinningsstation etableras så kommer återvinningsstationen vid Djursholm slott att tas bort. 

Vad kan du lämna vid ministationen?

På ministationen kan du lämna plastförpackningar, pappersförpackningar och tidningar.

Var kan jag lämna förpackningar av andra materialslag?

Den första ministationen kommer att ställas ut vid Danderydsvallen. Närmaste återvinningsstation till denna finns vid Mörby Centrum. Där kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall, glas samt tidningar.

https://www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation kan du hitta alla återvinningsstationer i Danderyd och du kan även se när de töms och städas.

Varför ministationer?

Tanken med ministationer är att de ska avlasta övriga stationer. De ska inte ersätta befintliga stationer. Det är svårt att hitta platser för fullskaliga stationer och då kan ministationer vara ett alternativ eftersom de tar mindre plats och inte innehåller materialslag som låter.

Hur utvärderas ministationerna?

FTI kommer att göra en utvärdering tillsammans med kommunen när stationen stått ute minst ett år.