Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

planprocess startskede

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Klicka på bilden för mer information om planprocessen.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 29 maj 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till program för Danderyds gymnasium, fastigheten Gymnasiet 1 m.fl. Syftet med programarbetet är att utreda hur området kring Danderyds gymnasium kan utnyttjas och utvecklas för att möta framtida behov av bland annat utbildningsverksamhet, idrott och fritidsverksamhet samt eventuellt bostäder. Beroende på vad planprogrammet kommer fram till ska kommande arbete preciseras i en eller flera detaljplaner. 

Handlingar

Övriga handlingar
Beslut om planuppdrag KS 2017-05-29 § 65

Kontakt

Karin Sernelius, planarkitekt

Fredrik Lindberg, projektutvecklare
08-568 916 61