Dialog med kommunens gymnasieelever

Kommunens gymnasieelever, potentiella danderydsbor, är som andra ungdomar, en viktig grupp att fånga in i medborgardialoger. Därför åkte vi ut till kommunens tre gymnasieskolor i slutet på september. Syftet med besöken var att informera, diskutera och låta eleverna tycka till om projektet.

Mycket buller – men man vänjer sig

På Danderyds gymnasium och på Viktor Rydbergs Gymnasium ställde vi oss strategiskt i närheten av skolornas kafeterior där många elever hade vägarna förbi. Med oss hade vi en stor vepa med karta och texten ”Hur vill du utveckla centrala Danderyd?”. Eleverna var nyfikna och vi fick många goda diskussioner om hur E18 påverkar dem och deras vardag. En av de första kommentarerna vi hörde var ”Det är mycket buller från E18 men man vänjer sig”.

Många förklarade att de ofta åker till Täby istället för att åka till Mörby Centrum: ”Man åker till Täby för att det är modernt. Moderna butiker och biograf” men även förslag på hur man kan utveckla centrala Danderyd presenterades: ”Vi kan bygga ett ”Seaside Danderyd” vid vattnet och villor över E18. Det kommer dock inte blir billigt, men det skulle kunna vara en morot för de som vill bo här”

Danderyd – en mormorskommun

På Marina Läroverket blev vi inbjudna till en klass som både bestod av elever boende i kommunen samt elever som bor utanför kommunen. Med oss hade vi resultat från vårens dialog: En prickkarta och en identitetskarta som blev utgångspunkt för vår diskussion om elevernas uppfattning av Danderyd. ”Danderyd är en mormorskommun, seriöst – det är bara äldre och barnfamiljer här!”, sa en elev som bor i kommunen. En elev från Norrtälje ansåg att ”Danderyd är landet! Mina klasskompisar säger att Norrtälje, där jag kommer ifrån, är Landet men det är Danderyd som är landet. I Norrtälje finns ett centrum med bio och det finns inte här"

Eleverna på Marina läroverket delar de övriga gymnasieelever som vi pratat med, att det inte finns mycket att göra för ungdomar i kommunen. En elev boende utanför kommunen uttryckte att ”Danderyd är en genomfartskommun. Man åker igenom för att komma till Stockholm eller för att komma till Täby. Man stannar bara till för att byta till buss eller tunnelbana.”.

Framtidens centrala Danderyd – en spännande plats, även för ungdomar

Diskussionerna med gymnasieeleverna visar att eleverna gärna ser framtidens centrala Danderyd som en spännande plats där man gärna vill vara och vara en del av. Där det ska finnas något att göra för ungdomarna. Även framtidens bostadsbyggande bör vara annorlunda än idag: ”Man kan bygga höga hus men det behöver vara roligare än bara grå”. Dock skapar bostadssituationen för unga också bekymmer för vissa: ”Jag vill bo kvar i kommunen i framtiden men vet inte hur jag ska hitta boende”. Detta är utmaningar som kommunens politiker står inför.