Gåtur Stocksundsskolan

Visionära elever i Stocksundsskolan tycker till om Danderyds framtid

Elever från Stocksundsskolans fyror och femmor, som i elevens val hade valt temat "Svenska och arkitektur" fick den 27 maj besök av arkitekten Suzanne de Laval och samhällsplaneraren Merete Boland. Både Suzanne och Merete arbetar i kommunens projekt om utvecklingen av centrala Danderyd.

Mörby centrum - favorit med förbättringspotential

Cirka 30 elever deltog först i en gåtur runt området kring skolan. Sedan fortsatte arbetet i klassrummet där en stor karta över centrala Danderyd sattes upp på väggen. Eleverna fick möjlighet att sätta en en grön prick på en plats de gillar och en röd prick på en plats de tycker kan förbättras. Av övningen framgick att eleverna tycker om sin skola medan vissa platser i skolans närmiljö skulle kunna förbättras. Eleverna tyckte alla att E18 kunde förbättras medan Mörby Centrum framhölls som både en favoritplats och som en plats som kan förbättras.

"Tryggt men tråkigt"

Nästa övning handlade om att kartlägga centrala Danderyds identitet, det vill säga hur eleverna tycker att centrala Danderyd är idag och hur det vill att området ska utvecklas i framtiden. Utifrån 15 stycken beskrivande ord fick varje elev möjlighet att väja vilka tre ord som bäst beskriver centrala Danderyd idag och i framtiden. Av övningen framgick att eleverna tyckte att centrala Danderyd mest är tryggt men tråkigt i dag. I framtiden skulle de vilja se ett mer grönt, modernt och spännande område med nöje och puls samt med centrumkänsla.

Efter lunch arbetade eleverna i grupper där de kunde välja att antigen arbeta med att skriva en insändare till lokaltidningen/politikerna eller med att arbeta fram en visionsbild. Många elever fokuserade på sin skolväg när de valde tema för sina insändare: "Säkrare i Danderyd", "Vi går här" och "Farliga korsningar och rondeller i Stocksund" var några av rubrikerna på insändarna.

"Ett New York med fotbollsplan"

Eleverna som jobbade med visioner beskrev framtidens centrala Danderyd med ett nytt centrum, nya butiker och en nöjespark. Vissa elever föreställde sig en nedgrävning av E18 för att på så sätt ge plats till caféer, idrottshall. butiker och bostäder. Ett nergrävt E18 ger ett tryggare Danderyd. En elev såg framtidens Danderyd mer som New York och en annan beskrev centrala Danderyd som modernare och mer livfullt. En vision som återkom var att centrala Danderyd ska vara ett område där det finns flera fotbollsplaner.