referensgrupp moodboard

Referensgrupp

Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att tillsammans med kommunen diskutera och kreativt arbeta med frågan: ”Hur vill du utveckla centrala Danderyd?”

Kvällens huvuduppgift var att i sex grupper skissa fram ett förslag på hur man kan utveckla området. Grupperna fick olika alternativ att förhålla sig till och utifrån det skissa på hur, var och vad man ville utveckla. Som hjälp fick de en stor hög med brickor i olika former, storlekar och färger samt ett ortofoto.

De sex alternativen var:

  1. Ingen tunnel, med tunnelbana (endast små åtgärder så som tyst asfalt, bullerplank mm.)
  2. Ingen tunnel, utan tunnelbana (endast små åtgärder så som tyst asfalt, bullerplank mm.)
  3. Kort tunnel, med tunnelbana (tunnel/överdäckning vid Danderyd Sjukhus)
  4. Kort tunnel, utan tunnelbana (tunnel/överdäckning vid Danderyd Sjukhus)
  5. Lång tunnel, med tunnelbana
  6. Lång tunnel, utan tunnelbana

Det diskuterades och skissades flitigt i grupperna: vart ska vi bygga bostäder? Hur gör vi med bullret om vi inte kan bygga i tunnel? Ska vi bygga cykelgarager och få folk att cykla mer? Vi flyttar skolorna som ligger längs E18, de ska skyddas från buller. Vi vill bygga bostäder vid gamla kraftledningen Vi vill ha täta turer med små bussar – ingen tidtabell. Och hur gör vi med grönområdena?

Kvällen avslutades med att grupperna presenterade sina förslag för varandra och förklarade hur man hade tänkt. Många deltagare var positiva till en överdäckning och/eller tunnelförläggning och nya bostäder. Många pratade om ännu bättre kollektivtrafik, bättre villkor för gående och cyklister och mindre buller och bättre luft. Ett större kultur- och serviceutbud var också något deltagarna efterlyste.

Dokumentation referensgruppsarbetet