Kostnader och intäkter

Flera olika ekonomiska kalkyler och bedömningar har tagits fram inom programarbetet. Däribland en tunnelkalkyl, som bygger på erfarenheter från bland annat Södra Länken och Norra Länken.

Beräkningar av kostnader och intäkter som gjorts är utförda i ett tidigt skede och kommer att behöva kompletteras och fördjupas i kommande planeringsskeden allteftersom förutsättningarna förtydligas.

Byggnadsvärden och genomförandekalkyl

Långsiktig ekonomisk analys