Om vi lägger E18 i tunnel, vad ska vi göra med marken?

Vid en möjlig tunnelförläggning av E18 kommer en hel del mark att frigöras. På den kan vi till exempel skapa nya bostäder, arbetsplatser, parker eller friluftsområden. Vad tycker du man ska göra med marken för att centrala Danderyd ska bli ett attraktivare område? Ge oss dina förslag i vår medborgardialog nedan!

Notera att på webbsidan kommer endast ditt namn och meddelande vara synliga, men inte din e-postadress.


  • Jag föreslår att man bygger ett p-hus ovanpå bussterminalen vid Danderyds sjukhus. Gör man två våningsplan över hela terminalområdet får man en total parkeringsyta som är nästan tre gånger så stor som den befintliga ytan i Hortus-området. Bygger man ännu fler plan kan man avgiftsbelägga dessa och de kan då användas av resenärer från övrig Norrort. Avgifterna kan användas för p-husets driftskostnader. Ett p-hus direkt ovan bussterminalen och därmed tunnelbanenedgången gör det bekvämt för bilisterna, vilket sannolikt ökar resandet med kollektiva färdmedel. Med detta p-hus behövs inte p-platserna i Hortus-området. Marken där kan säljas för bostadsbebyggelse, vilket kanske rent av täcker kostnaderna för p-huset. Närheten till T-bana och bussterminal gör det lämpligt med lägenheter för äldreboende och studentlägenheter. Mats Fernström,  Den 30 oktober 2015
  • Bygg bostäder, kontor och fina grönytor av mindre storlek. Passa på att ordna bra cykelvägar separerade från biltrafik när centrum planeras. Gabriel Bergqvist,  Den 9 oktober 2015
  • Vem betalar inbyggnaden i tunnel? Jo, vi Danderydsbor genom att vi säljer ut vår mark till lägenhetsbyggen. De flesta tillfrågade vill ha "park" "lummigt" "villor" eller "glesa låga lägenhetshus". Inget av detta är möjligt eftersom kommunen här ser en chans att få in pengar för att täcka hålen i en budget som går med mångmiljonunderskott varje år. Jag vill jättegärna ha en fin park eller skogsmiljö, men inte fler lägenhetshus. Alltså är det bäst att låta det vara som det är! Gustaf,  Den 6 oktober 2015
  • Grönområden, kanske en engelsk park Gustaf,  Den 4 september 2015
  • Jag tycker att vi ska bygga bostäder med lägenheter och stadsradhus. Vi behöver även äldre boende. Maria,  Den 6 augusti 2015


« Fler dialoger på Centrala Danderyd Alla dialoger på Danderyd.se »